:: Home@UniMAPTemp files                                                                                                                                             Mon May 02 09:18:44 MYT 2016
 
 
 
Pengenalan
Latar belakang sistem (GAMIS-Graduate Academic Management Information System) GAMIS ataupun juga dikenali sebagai Graduate Academic Management Information System yang berasaskan web sepenuhnya telah dibangunkan pada tahun 2009 . GAMIS merupakan sistem yang akan merekodkan dan menyimpan semua maklumat pelajar pasca siswazah sepanjang pengajian mereka di UniMAP. GAMIS berfungsi sebagai medium bagi mengurus serta mentadbir data dalam menguruskan maklumat-maklumat berkaitan akademik seperti Kemasukan Pelajar, Pendaftaran Diri dan Pendaftaran Kursus Pelajar, Peperiksaan Pelajar dan Pengijazahan Pelajar. Di samping itu juga, sistem ini menjadi tulang belakang dalam penjanaan laporan-laporan eksekutif universiti.
Objektif sistem
  • Memastikan semua maklumat pelajar dapat disepadukan dalam sebuah pangkalan data yang menyimpan maklumat keseluruhan pelajar dan dikongsi oleh Jabatan lain seperti Jabatan Bendahari, Perpustakaan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan Pusat pengajian; dan
  • Menyediakan maklumat pelajar bagi membantu perancangan pengambilan baru melalui maklumat yang tepat dan jitu.
  • Membantu Pusat Pengajian Siswazah mengurus dan mentadbir data dan maklumat berkaitan pelajar dan pengurusan akademik.
  • Mempercepatkan proses kerja Pusat Pengajian Siswazah
  • Melaksanakan pengendalian data dan maklumat pelajar dengan lebih sistematik.
Contact Us    
Academic System Unit
Information and Communication Technology center
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Kubang Gajah
02600 Arau, Perlis

Telephone : 049798109 (helpdesk)
Fax : 049798227

    
  Login
Username :
Password :
 
Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2009.
Management Information System Division | Information and Communication Technology center, UniMAP.
 
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome/Mozilla Firefox Atau Internet Explorer 8 ke Atas Dengan Resolusi Melebihi 1024 x 768 pixels